Odkryj znaczenie swoich snów

Ziemia - Znaczenie snu

ziemia

Ziemia, rozumiana jako gleba, to symbol możliwości, zdolności. Przedstawia zdolność do rozwijania własnych talentów, umiejętności w nowych przedsięwzięciach. Poprzez konsystencję gleby wskazuje, jaka jest możliwość wydania owoców naszych idei i talentów.

Ziemia jako dobro materialne oznacza wartościowe nabytki.
Znaczenie snu:

Ziemia urodzajna: możesz oczekiwać poważnych korzyści, obfitego zbioru dobrodziejstw i dostatku materialnego.

Ziemia jałowa: masz małe szanse na realizację zamierzenia z powodu braku wyobraźni, zainteresowania lub braku zachęty.

Ziemia piaszczysta: musisz się liczyć z tym, że rozpoczęty projekt opiera się na chwiejnych posadach i dlatego przyniesie więcej kłopotów niż korzyści materialnych.

Ziemia błotnista: istnieje duża możliwość zaangażowania się w nieodpowiednie sprawy i narażenia się na ryzyko przeszkód i trudności nie do przezwyciężenia.

Gleba kleista: nie masz szans na zdobycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadania; zadanie to obarczone jest ryzykiem życia w stagnacji, utraty twórczej energii.

Ziemia czarna: kłopoty

Ziemia jasnego koloru: korzyści.

Posiadać ziemię: zamożność i niezawisłość.

Sprzedawać kawałek ziemi: bliska podróż.

Kupować ziemie: rychły pogrzeb.

Ziemię kopać / uprawiać: bogactwo.

Ziemia zasiana zbożem: zyski w interesie lub lepsze warunki pracy.

Ziemia obsadzona jarzyną: smutek.

Chodzić po ziemi rozmokłej, moczarach: niebezpieczeństwo, utrata majątku, życia.

Całować ziemie: troski i poniżenie.

Widzieć ziemię wyrównaną broną: radość rodzinna i niezawisłość życiowa.

Ziemia pokryta mchem: pieniądze lub bogate małżeństwo.

Leżeć na ziemi: lekka choroba.
Ziemia, jako planeta, symbolizuje przekraczania materialnego aspektu egzystencji, przyziemność, racjonalność, uległość. Jest również symbolem stałości charaktery, prostoty życiowej i świadomości piękna każdej chwili.

Poznaj inne znaczenia snów

Płacz zwiastuje nadejście wielkiej radości, szczęścia proporcjonalnego do intensywności płaczu bądź do odczuwanego smutku. Jest zbliżony w swym znaczeniu do  [ Czytaj dalej ]

Dziecko jest symbolem nas samych, odnosi się do stopnia dojrzałości, symbolizuje obecne infantylne zachowania, emocje lub sytuacje, jakie przeżywamy. Sen  [ Czytaj dalej ]

Ziemia, rozumiana jako gleba, to symbol możliwości, zdolności. Przedstawia zdolność do rozwijania własnych talentów, umiejętności w nowych przedsięwzięciach. Poprzez konsystencję  [ Czytaj dalej ]

Nóż jest symbolem zranionych uczuć. Oznacza, ze trwa proces autodestrukcji emocjonalnej i trzeba go szybko przerwać. W psychologii nóż przedstawia  [ Czytaj dalej ]

Włamanie to symbol krzywdy, winy, niebezpieczeństwa. Odnosi się do przykrości spowodowanej pragnieniem zemsty lub chęcią wymierzenia kary, co pociąga za  [ Czytaj dalej ]

Dodaj Komentarz

Twój komentarz:


  • Facebook
  • Twitter