Odkryj znaczenie swoich snów

Szpital - Znaczenie snu

szpital

Szpital to symbol choroby. Przedstawia zachorowanie z powodu jakiejś osoby bądź sytuacji. To również zapowiedź zmiany w życiu, możliwe, że za sprawą bolesnego ciosu.

Widzieć szpital: konieczność natychmiastowego wyeliminowania jakiegoś zachowania wobec kogoś lub wobec danej sytuacji, pod groźbą utraty niezależności osobistej, poważnej utraty kontroli nad swoim życiem.

Widzieć siebie w szpitalnym łóżku: zachorujesz, ale powrócisz do zdrowia.

Widzieć kogoś w szpitalnym łóżku: zachoruje ktoś z twojego otoczenia, ale wyzdrowieje.

Widzieć puste szpitalne łóżko, ale wiedzieć, że ktoś na nim leżał: osoba leżąca na łóżku zachoruje i umrze. Jeśli znasz jej tożsamość, sen wskazuje na ciężki stan, w jakim się znajduje.

Wchodzić do szpitala, aby kogoś odwiedzić: chorujesz z powodu tej osoby, jej zachowania bądź stworzonej przez nią sytuacji.

Być leczonym w szpitalu, ale bez hospitalizacji: leczona część ciała przedstawia dotkniętą chorobą dziedzinę funkcjonowania:

  • ręka – sfera woli działania,
  • noga – siła, moc czynu,
  • głowa – asymilacja myśli.

Być zaprowadzonym do szpitala siłą: doświadczysz determinacji jakiejś osoby, która nieświadomie pragnie złamać opór, z jakim przeciwstawiasz się jej zachowaniu.

Chronić się w szpitalu: odrzucasz możliwość przystosowania się do niszczącego procesu, uciekasz w chorobę.

Pracować w szpitalu: związek z jakimś człowiekiem jest przeszkoda w drodze do celu.

Szukać pokoju, piętra w szpitalu: narażasz się na chorobę lub starasz się zachorować bądź nie chcesz sobie uświadomić, że narażasz się i możesz zachorować naprawdę.

Szukać drzwi by wyjść ze szpitala: z uwagi na sytuację lub ze względu na kogoś podejmiesz decyzję o odrzuceniu zachorowania. Znalezienie wyjścia ze szpitala oznacza sukces, natomiast nieznalezienie – manię prześladowczą.

Opuszczać szpital: powrót do zdrowia.

Poznaj inne znaczenia snów

Brat to symbol rozpadu uczuciowej więzi z kimś z otoczenia w konsekwencji naszych czynów. Oznacza trudności, z jakimi musimy się  [ Czytaj dalej ]

Nogi to symbol więzi społecznych. Przedstawia określony poziom harmonii w sferze stosunków społecznych, ukazuje stopień uwrażliwienia na tego typu zobowiązania.  [ Czytaj dalej ]

Pajęczyna jest symbolem kłopotów i nieprzyjemnych sytuacji, w jakie możemy zostać uwikłani. Widzieć pajęczynę: delikatne więzi pomiędzy tobą a kimś  [ Czytaj dalej ]

Wycofanie, rezygnacja, odrzucenie może mieć związek z przeciwstawieniem się jakiejś osobie, grupie. Rozstanie we śnie symbolizuje zarówno zakończenie jakiegoś rozdziału  [ Czytaj dalej ]

Basen symbolizuje reakcje, doznania, emocje, odrzucenia, upodobania. Ma związek z życiem płodowym, percepcją otoczenia w okresie przebywania w łonie matki.  [ Czytaj dalej ]

Dodaj Komentarz

Twój komentarz:


  • Facebook
  • Twitter