Odkryj znaczenie swoich snów

Samochód - Znaczenie snu

samochód

Samochód (pojazd) jest symbolem fizyczności. Sfera fizyczna symbolu odbija zachowanie, jakie przyjmujemy w sposobie kierowania swoim życiem, lub sposób rozwijania się poprzez kontakty z innymi, wpływy, jakich doświadczyliśmy lub jakie wywieramy na innych. Ukazuje nasza postawę w sytuacjach, z jakimi spotykamy się w naszym życiu oraz wpływy tych postaw na doświadczenia osób znajdujących się w naszym otoczeniu. Sen o samochodzie oznacza na ogół pomyślny rozwój wypadków, spełnienie ambicji.

Samochód osobowy: przedstawia postawę życiową, zdolność do kontrolowania swoich instynktów, reakcji i emocji.

Znaleźć się za kierownicą własnego samochodu: zdolność lub konieczność samodzielnego kierowania własnym życiem, w zależności od tego, jak prowadzisz samochód kierujesz swoim życiem właściwie bądź nie.

Znaleźć się za kierownicą znanego samochodu, ale nie będącego nasza własnością: dążenie do zawładnięcia postawą życiową któregoś z członków otoczenia. Plan narzucenia bliskiej osobie twojego widzenia danej sytuacji.

Znaleźć się za kierownicą nieznanego samochodu: zaangażowanie w całkowicie nieznane sfery życia – zakończenie snu pokazuje, czy był to błąd czy też nie.

Znaleźć się za kierownicą służbowego samochodu: ukazuje sposób prowadzenia się, zachowania, jakie przyjąłeś w związku z aspiracjami, karierą zawodową lub wobec współpracowników.

Samochód ciężarowy: przedstawia różne osoby, które dzielą z tobą życie, sposoby, jakimi się posługujesz prosząc o pomoc, status społeczny.

Interpretujemy sen w zależności od części samochodu:

  • naczepa: oznacza małżeństwo, sferę uczuciową twojego życia, symbolizuje osobę, która dzieliła, dzieli bądź będzie dzieliła z tobą życie. Część przednia pojazdu ukazuje tę osobę, zaś naczepa ukazuje jej doświadczenie i wiedzę.
  • przyczepy: druga przyczepa obrazuje uzależnienie od partnera, współmałżonka, Jeśli druga jest tych samych rozmiarów co pierwsza, rodzaj zależności jest związany z dzieciństwem.
  • ciężarówka ze skrzynią: przedstawia osobę, która może udzielić ci oczekiwanej pomocy lub takiej, którą musisz otrzymać żeby stawić czoła trudnej sytuacji.

Samochód cysterna: symbolizuje zasób energetyczny, jaki zebrałeś z upływem lat. Jeśli samochód ten napotka trudności lub ma miejsce wypadek, oznacza to sytuację, która pociąga za sobą utratę energii lub zniszczenie witalności.

Furgonetka: symbolizuje status osoby wychowującej dzieci. Wiąże się ze statusem, jaki posiadamy lub do jakiego się przygotowujemy.

Kolizja drogowa z udziałem samochodu, stłuczka: potrzeba ci więcej odwagi w życiu

Poznaj inne znaczenia snów

Samolot to symbol umysłu, dziedzina inspiracji duchowej, myśli, idei. To również uwolnienia się od kłopotliwych obciążeń, także fizyczne odprężenie. Pilotować  [ Czytaj dalej ]

Penis jest symbolem rozrodu i płodności. Wyraża żywotną siłę, zmartwychwstanie i odnowę. Uosabia twórczy pęd, moc i manifestację na płaszczyźnie  [ Czytaj dalej ]

Mrówki są symbolem przezorności i dobrej organizacji. Sen taki nakazuje posłużyć się zmysłem organizacji i przezornością w rozwiązywaniu spraw. Interpretując  [ Czytaj dalej ]

Pająk oznacza delikatność, waleczność, ale również przywłaszczenie. Oznacza kruchość emocjonalną spowodowaną urazem i podkreśla niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie. Ostrzega  [ Czytaj dalej ]

Królik symbolizuje skłonność do marzycielstwa, wrodzoną potrzebę tworzenia. Nieustanna obawa przed krytyką, napomnieniami z czego wynika skłonność do ukrywania swojej  [ Czytaj dalej ]

Dodaj Komentarz

Twój komentarz:


  • Facebook
  • Twitter