Odkryj znaczenie swoich snów

Penis - Znaczenie snu

Penis jest symbolem rozrodu i płodności. Wyraża żywotną siłę, zmartwychwstanie i odnowę. Uosabia twórczy pęd, moc i manifestację na płaszczyźnie fi­zycznej. Może również oznaczać kłopoty z seksualnością, w za­leżności od płci śniącego.

Mieć wiele penisów: wzmożony potencjał.

Trzymać w ręce: silne popędy.

Dotykać penisa: pragnienie nowych doznań.

Penis w stanie erekcji: duże potrzeby, których partner nie jest w stanie zaspokoić.

Poznaj inne znaczenia snów

Zaręczyny to symbol okresu poprzedzającego wielką zmianę w życiu. Symbol świadczy o tym, że jesteśmy świadomi możliwości zerwania, ale dajemy  [ Czytaj dalej ]

Piersi mają czysto seksualna symbolikę. Łączy się również z matką, ale oznacza poszukiwanie pocieszenia i opieki. Jest przejawem tęsknoty za  [ Czytaj dalej ]

Schody to symbol postępu lub cofania się. Oznacza przyszłość – zależnie od długości schodów bliższą lub dalszą. Ma podobne znaczenie,  [ Czytaj dalej ]

Choroba to symbol słabości i niedoboru. Dotyczy niedoborów w naszym funkcjonowaniu, jest sygnałem tego, że występuje jakaś niezaspokojona potrzeba, której  [ Czytaj dalej ]

Pojawienie się we śnie babci / dziadka, w rzeczywistości jeszcze żyjących, odzwierciedla staroświecki sposób bycia. Wskazuje, że mamy skłonność do  [ Czytaj dalej ]

Dodaj Komentarz

Twój komentarz:


  • Facebook
  • Twitter