Odkryj znaczenie swoich snów

Drzwi - Znaczenie snu

drzwi

Drzwi we śnie stanowi symbol oszustwa względem swojej świadomości, co do własnej lub naszego otoczenia egzystencji. W zależności od tego, czy drzwi są otwarte czy zamknięte, automatyczne, czy też zamykane na klucz, przedstawiają one dostępność bądź niedostępność nowej wiedzy.

Znaczenie snu:
Drzwi wewnątrz mieszkania lub budynku: łatwość w komunikacji pomiędzy rożnymi sferami życia; wewnętrzne odkrycia.
Drzwi znajdujące się w przedniej lub tylniej fasadzie domu: komunikacja Łatwa (w pierwszym przypadku) lub trudna (w drugim); zaangażowanie w sprawy zewnętrzne lub ich brak. Drzwi w fasadzie przedniej prowadzą do poznania przyszłości, w fasadzie tylnej – kierują ku przeszłości.
Drzwi otwarte: możesz się spodziewać potwierdzenia tego, co jest już wiadome i czemu masz zamiar stawić czoło.
Drzwi zamknięte: zaskakujące odkrycie tego, co cię czeka.
Drzwi skrzypiące: niemiłe odwiedziny.
Drzwi płonące: przybędą przyjaciele.
Drzwi zamykane automatycznie: łatwość w komunikacji, dyspozycyjność.
Drzwi zamknięte na klucz: konieczność całkowitej zmiany kierunku, zakaz podążania obraną drogą.
Przejście przez drzwi: ewolucja w życiu, nowy etap, kolejny stopień dojrzałości umysłu.
Niechęć lub niemożność przejścia przez drzwi: rzeczywista niechęć lub brak możliwości pokonania własnej nieświadomości.
Znaleźć się przed koniecznością wejścia lub wyjścia z jakiegoś miejsca pozbawionego drzwi: konieczność odwołania się do odwagi i wyobraźni, zgromadzonego zapasu wiedzy lub pomysłowości – aby znaleźć wyjście z rzeczywistej sytuacji, która wydaje się wyjścia być pozbawiona.

Poznaj inne znaczenia snów

Pożar oznacza niepewność, potrzebę pomocy, nieufność względem otoczenia. Widzieć pożar: przeżyjesz wielką radość, osiągniesz zaszczyty. Widzieć jak płonie dom (obserwacja  [ Czytaj dalej ]

Kolega symbolizuje samotność i nieszczęście w małżeństwie, wywołuje tęsknotę za prawdziwą przyjaźnią. Mieć kolegę: żyć z kimś w zgodzie Odwiedzić  [ Czytaj dalej ]

Mrówki są symbolem przezorności i dobrej organizacji. Sen taki nakazuje posłużyć się zmysłem organizacji i przezornością w rozwiązywaniu spraw. Interpretując  [ Czytaj dalej ]

Przeprowadzka to zapowiedź wydarzenia, które skutkować będzie chwilową zmianą planów. To również symbol życiowej wędrówki. Symbolizuje wysoki poziom niezadowolenia w  [ Czytaj dalej ]

Zęby oznaczają seksualny aspekt życia. Poprzez ten symbol podświadomość często ukazuje nasze życie. Widzieć uzębienie: górnej szczęki: aspekt intelektualny naszego  [ Czytaj dalej ]

Dodaj Komentarz

Twój komentarz:


  • Facebook
  • Twitter